Jak media elektroniczne wpływają na poszczególne osoby

43

Do najważniejszych mediów elektronicznych zaliczane jest radio. W tym przypadku głos przesyłany był za pośrednictwem fal elektromagnetycznych określanych również mianem radiowych. Współczesne media elektroniczne zostały stworzone dużo później. Z jakiego rozwiązania technologicznego ludzkość była zadowolona przede wszystkim? Pierwsze rozwiązania radiofonii były oczywiście szeroko omawiane, nie można jednak porównywać ich do Internetu. Sieć internetowa wpłynęła na nagły oraz zawrotny wzrost sposobności do komunikacji międzyludzkiej oraz technologii. Nie bez znaczenia jest także możliwość pozyskiwania informacji przy pomocy kilku kliknięć. Kulturę masową budują osoby, które w rzeczywistości nie utożsamiają się z jakimkolwiek narodem. Są obywatelami całej Ziemi a co za tym idzie wszędzie, bez względu na kraj będą czuć się dobrze. Można dostrzec oprócz tego, że kultura kosmopolitan jest za każdym razem taka sama. W dzisiejszych czasach nie obowiązują ograniczenia kulturowe dlatego, że ludzie na całym świecie funkcjonują oraz zachowują się podobnie, nie ważny okazuje się być kraj i położenie. Ostatnim wyróżnikiem okazuje się być wygląd zewnętrzny, jednak tego ujednolicić nie można. To czy przekształcanie się kultury globalnej to zjawisko pozytywne czy nie stwierdzimy dopiero za jakiś czas.